top of page

"We challenge status quo"

Positival is a social enterprise founded in 2019 by musculoskeletal physiotherapist Preeti Agarwal. We work systematically and purposefully to improve the quality of life while also impacting the bottom line of our partners and society.

We donate 1% of our profits to increase health literacy among physiotherapists in developing countries, providing them with training in evidence-based practice.

E_WEB_03.png
E_WEB_09.png
E_WEB_17.png

 Positivals helseplattform er en unik behandlingsplattform der ansatte får hjelp og veiledning til å forstå sine helseplager og hvilken tiltak han/hun kan selv gjøre. Det er først når du lærer deg å håndtere plagene dine selv at du får full effekt av behandlingen.

1572945398578.jpg

"

Positival er en brukersentrert helseplattform som tilbyr proaktiv og evidensbasert tilnærming til muskel og skjelettplager. Vi ønsker å gi økt livskvalitet i hvedagen.

- Preeti Agarwal

Manuellterapeut og grunnlegger av Positival
bottom of page