top of page

Selv etter kreft - Støtte på arbeidsplassen

Visjon

Hos Positival ser vi for oss en verden der hver bedrift setter velferden til sine ansatte først. Vi jobber hardt for å være den beste tilbyderen av omfattende støttetjenester, slik at arbeidsgivere kan skape inkluderende og støttende miljøer der hver ansatt kan trives.

Misjon

Vårt oppdrag hos Positival er tydelig: å styrke arbeidsgivere til å støtte sine ansatte som er kreftoverlevende på deres vei tilbake til jobb med trygghet og medfølelse. Vi oppnår dette ved å tilby evidensbaserte og helhetlige løsninger som tar hensyn til de unike behovene til kreftoverlevende, og slik fremme en arbeidskultur som verdsetter helse, motstandskraft og inkludering

Verdier

Medfølelse: Vi nærmer oss vårt arbeid med empati og forståelse, og anerkjenner utfordringene som kreftrammede og deres arbeidsgivere står overfor.

Integritet: Vi anvender banebrytende vitenskap og opprettholder de høyeste standardene for profesjonalitet og etikk i alt vi gjør, og sikrer gjennomsiktighet og tillit i våre relasjoner med kunder og samarbeidspartnere.

Innovasjon: Vi søker kontinuerlig nye innovasjoner og utvider våre tjenester, og forblir i forkant av løsninger for støtte etter kreft for å møte våre kunders stadig skiftende behov.

Samarbeid: Vi tror på kraften i samarbeid og partnerskap, og jobber tett med arbeidsgivere for å tilpasse våre tjenester til de spesifikke behovene og målene til de kreftrammede.

Innvirkning: Vi drives av ønsket om å gjøre en positiv forskjell i livene til kreftrammede og deres arbeidsgivere, og måler vår suksess etter de konkrete forbedringene i ansattes velvære og organisatorisk ytelse.

Hvorfor samarbeide med oss?

Å samarbeide med "Positival" tilbyr en rekke fordeler som er i tråd med juridiske forpliktelser og fremmer et støttende arbeidsmiljø:

 

Overholdelse av juridiske pålegg: Å samarbeide med oss sikrer at organisasjonen din overholder § 4-2 i Arbeidsmiljøloven, som pålegger arbeidsgivere å legge til rette for arbeid for ansatte som er kreftrammede. Ved å benytte våre evidensbaserte løsninger, viser du proaktiv overholdelse av juridiske forpliktelser og reduserer risikoen forbundet med brudd.

 

Langsiktig bærekraft og ansattes lojalitet: Implementering av effektive tilrettelegginger og støttemekanismer bidrar til langsiktig bærekraft og ansattes lojalitet. Ved å vise en forpliktelse til å støtte ansatte som er kreftrammede gjennom utfordrende omstendigheter, dyrker du lojalitet og tillit, noe som styrker organisasjonens stabilitet og motstandskraft.

 

Forbedret ansattes velvære: Ved å investere i Positivals tjenester, viser du din prioritering av ansattes helse og velvære, og fremmer en positiv bedriftskultur som øker ansattes lojalitet.

 

Økt produktivitet: Vår omfattende støtte hjelper ansatte som har overlevd kreft med en smidig tilbakegang til arbeidet, noe som fører til forbedret produktivitet og jobbytelse i selskapet ditt.

 

Redusert fravær og turnover: Proaktiv støtte for kreftrammede ansatte reduserer forstyrrelser på arbeidsplassen, og reduserer dermed fravær og turnover, og opprettholder stabiliteten i organisasjonen din.

 

Positivt omdømme: Å investere i støtte etter kreft vil betydelig forbedre merkevaren din, vise bedriftens samfunnsansvar og tiltrekke topp talent.

 

La oss gjøre en forskjell sammen

 

Gjennom partnerskap med Positival kan du forvente en betydelig avkastning på investeringen, inkludert en sunnere, mer engasjert arbeidsstyrke, forbedret organisatorisk motstandskraft og en positiv innvirkning på bunnlinjen din. Bli med oss i å styrke arbeidsplassen din med løsninger for støtte etter kreft som gjør en forskjell.

 

Vi inviterer deg til å bli med oss i vårt oppdrag for å støtte og assistere kreftoverlevende. Sammen kan vi skape en lysere fremtid for de som er berørt av kreft. Ta kontakt med oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan samarbeide og gjøre en forskjell i livene til kreftrammede.

bottom of page