top of page

"Vi utfordrer status quo"

Positival er en sosial entreprenørskap som ble startet i 2019 av manuelterapeut Preeti Agarwal. Vi jobber systematisk og målrettet for å øke livskvaliteten for de som lider av muskel-og skjelettplager samtidig som vi påvirker bunnlinjen til våre samarbeidspartnere og samfunnet.

Vi donerer 1 % av overskuddet til å øke helsekompetanse til fysioterapeuter i utviklingsland slik at de får opplæring i kunnskapsbasert praksis.

E_WEB_03.png
E_WEB_09.png
E_WEB_17.png

 Positivals helseplattform er en unik behandlingsplattform der ansatte får hjelp og veiledning til å forstå sine helseplager og hvilken tiltak han/hun kan selv gjøre. Det er først når du lærer deg å håndtere plagene dine selv at du får full effekt av behandlingen.

1572945398578.jpg

"

Positival er en brukersentrert helseplattform som tilbyr proaktiv og evidensbasert tilnærming til muskel og skjelettplager. Vi ønsker å gi økt livskvalitet i hvedagen.

- Preeti Agarwal

Manuellterapeut og grunnlegger av Positival
bottom of page