top of page

2 av 5 sykemeldinger
er grunnet 
muskel-og skjelettplager

About US

På tide å tenke nytt? 

WellnessPositival
41,4 Mrd kroner = kostnader knyttet for sykefravær for arbeidsgiver 
ProductivityPositival
30 Mrd kroner =  i tapt produktivitet 
SickLeavePositival
10 millioner dagsverk tapt årlig
Stressed Man


Positival lager produkter og løsninger
for å støtte bedrifter og deres ansatte i å håndtere
langvarige smerter og opprettholde en arbeidshverdag 

Evidence Positival
Forskningsbasert tilnærming
User Positival
Universal design-
inkluderende teknologi
ProactiveIcon.png
NORMEN og GDPR
Accessible Positival
Autoriserte helsepersonell

Reduser turnover med bærekraftig helseløsninger for dine ansatte

Positival er en bedrift som legger FoU og bærekraft i sentrum gjennom ny tilnærming som kombinerer helsevitenskap, teknologi og forretningsmodellering. 

 

Resultatet er redusert kostnader for arbeidsgiver og  økt helserelatert livskvalitet for arbeidstaker.

"

Vår kombinasjon av  teknologi og kunnskapsbasert tilnærming har som mål å gi den ansatte hverdagen tilbake 

                               - Preeti Agarwal

                                               Manuellterapeut 

pexels-karolina-grabowska-4506166_edited

Ofte stilte spørsmål

Her kan du enkelt finne svar på vanlige spørsmål og generell informasjon om tilbudet il Positival.

STØTTET AV

Positival har fått støtte fra Innovasjon Norge

NHO Abelia
VIS
Bergen Universitet
gg_sticker20_21.png
aleap
Innovation Norway
OsloMet
SIN
Smart Care Cluster
Norway Health Tech
bottom of page